GLOB

Solenita oferuje szerokie portfolio usług i jest w stanie zagwarantować, klucz rozwiązań dla swoich klientów: od studium wykonalności do perspektyw finansowych Energii Odnawialnej od opracowania projektu do usług sprzedażowych. 
Studium wykonalności technicznej i finansowej:
Solenita skupia silną uwagę na usługi oferowane swoim klientom zapewniając wstępne studia wykonalności, zarówno technicznych, jak i finansowych, a także kontrolę wstępną i wstępny projekt.

Perspektywa finansowa: 
Na podstawie wielkości projektu i jego głównego celu, Solenita proponuje klientowi najlepszy pakiet finansowego wsparcia inwestycji.
Projekt: 
Wewnętrzny zespół inżynierów i techników, świadczy usługi wymiarowania realizacji projektu, konstrukcji i projektu, maksymalizując osiągi i minimalizując wpływ dla wcześniej istniejącego środowiska.
Instalacja: 
Zespół instalatorów jest wybrany i przeszkolony, aby zawsze zapewnić Klientowi najlepszy rodzaj instalacji, niezawodne rozwiązania i maksymalną wydajność.
Badania i certyfikacja:
Ostateczne testy i certyfikacje przeprowadzone przed przyłączenia do sieci i odbioru.
Zezwolenia i inicjatywy:
Solenita obsługuje każdego klienta i wspiera do osiągnięcia wszystkich wymaganych zezwoleń i dofinansowań, przez zarządzanie całą biurokracją potrzebną do pełnego autoryzowania projektu.
Po sprzedaży: 
Wszystkie urządzenia używane, jak również instalacja, są objętą gwarancją długoterminowego. Ponadto, klientom zainteresowanym oferowana jest niezawodna i szybka obsługa serwisowa, która obejmuje także i monitoring, zaplanowaną konserwacją, jak i szybkie wsparcie w przypadku awarii.