Partnerzy i wspólnicy Spółki Selenita, stworzyli strukturę korporacyjną, by zapewnić ciągłości i sukces dzięki wysokim umiejętnościom nabytych w ciągu wielu lat doświadczeń z międzynarodowymi firmami. Solenita szczyci się zespołem menedżerów, techników i specjalistów, którzy współpracują z klientami oraz w pełni wspierają ich w osiąganiu celów sobie wyznaczonych.