missionMisją firmy Solenita jest oferowanie i rozwijanie systemów i produktów do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, serwisu i promowania efektywności energetycznej, mającej na celu oferowanie możliwości inwestycji, usług dla klientów i społeczności lokalnej.

Solenita kieruje się zasadą etyki i profesjonalizmu, oglądania innowacji technologicznych, jako cenne narzędzie do zwiększania wzrostu firmy i do poprawy środowiska społecznego, w którym działa.