Zjawisko globalizacji znacznie zmieniła zakres działań dla każdego biznesu. Wzrost konkurencyjności nie zawsze pozwalało na pozytywne wpływy (ulepszonej struktury korporacyjnej lub większej innowacyjności), ale zmieniło się w prawdziwe wojny cenowe napędzane głównie przez niższe koszty pracy w krajach rozwijających się nie dbając o ochronę środowiska naturalnego i praw pracownika.

 

Dla tych, którzy wierzą w biznes, jako pojazd globalnego dobrobytu, a nie tylko, jako narzędzia zysku, ważne jest, aby umieścić te zasady etyczne w praktyce.

Solenita uważa, że ​​konkurencyjność nie powinna opierać się wyłącznie na obniżeniu kosztów, kosztem wartości ludzkich i społecznych. 

Dlatego właśnie przyjęła kodeks etyki, który odzwierciedla najwyższe oczekiwania zasad moralnych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.
Solenita Kodeks Etyki gwarantuje naszym klientom absolutny profesjonalizm przez zespół przeszkolonych osób na najwyższych szczeblach w organizacjach międzynarodowych.
Niniejszy Kodeks Etyki jest częścią modelu Solenita Sp. z o.o., organizacji, zarządzania i kontroli.